Vi har lång erfarenhet och engagerade medarbetare.

PressParts är en sammanslagning av PressParts AB i Vårgårda och Alingsåsföretagen LH Verktyg AB
och CNC Center AB. Verksamheten är i dag förlagd till PressParts anläggning i Vårgårda.

Mervärdet för våra kunder är korta ledtider, rätt kvalitet och stor flexibilitet. Vi har en effektiv
produktionsprocess och en modern maskinpark för att kunna tillgodose våra kunders högt
ställda leveranskrav.