Vi har lång erfarenhet och engagerade medarbetare.

PressParts är en sammanslagning av PressParts AB i Vårgårda och Alingsåsföretagen LH Verktyg AB
och CNC Center AB. Verksamheten är i dag förlagd till PressParts anläggning i Vårgårda.

Mervärdet för våra kunder är korta ledtider, rätt kvalitet och stor flexibilitet. Vi har en effektiv
produktionsprocess och en modern maskinpark för att kunna tillgodose våra kunders högt
ställda leveranskrav.Övre raden:
Lennart Hermansson VD, Marie Hermansson, Ekonomi och Personal ansvarig
Andra raden:
Mats Frank, Operatör Produktionsansvarig Pressavdelning, Yvonne Hermansson, Logistik, Leif Eriksson, Verktygsmakare, konstruktör
Undre raden:
Andrei Sauchenka, CNC-Operatör Svarv, Ibrahim Rabah, CNC-operatör, Waleed Abazeed, CNC-operatör, Beshir Saleh, lagerarbetare